Hoppa till innehåll

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

Enligt slutrapporten har det här Skyltfonden-projektet bidragit till säkrare cykling bland äldre personer. Projektets kunskap har även bidragit till ny konsumentinformation vilket kan inspirera och öka cykling hos äldre.

Slutrapporten (svenska)

Fortsätt läsa (engelska)