Hoppa till innehåll

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

Enligt slutrapporten har det här Skyltfonden-projektet bidragit till säkrare cykling bland äldre personer. Projektets kunskap har även bidragit till ny konsumentinformation vilket kan inspirera och öka cykling hos äldre.

Läs slutrapporten Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande. (svenska)

Fortsätt läsa (engelska)