Hoppa till innehåll

Handbok om kommunikationskampanj för trafiksäkerhet

Ska ni genomföra en kommunikationskampanj för trafiksäkerhet? Läs den här handboken först.

CAST-projektet, som pågick mellan 2006 och 2009, gällde utveckling av tre verktyg för att ge kampanjmakare praktisk hjälp. Tillsammans ger verktygen tydliga anvisningar för utformning och utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer.

Verktygen är:
– en handbok för utformning, genomförande och utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer;
– ett utvärderingsverktyg, avsett att vara till hjälp vid bedömning av kampanjens effektivitet;
– ett rapportverktyg, som beskriver hur en fullständig och standardiserad kampanjrapport skrivs.

CAST-projektet genomfördes av ett konsortium av 19 partner och samordnades av Belgiens trafiksäkerhetsinstitut (IBSRBIVV). Alla större europeiska organisationer med kunskaper om och erfarenhet av trafiksäkerhetskampanjer medverkade – projektet samlade alltså expertis från hela EU.

Mer information om CAST-projektet finns på CAST:s webbplats, www.cast-eu.org