Hoppa till innehåll

Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna

Cora van Nieuwenhuizen, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenhantering, tillsammans med Jonas Jansson och Jones Karlström, VTI.

Torsdagen den 20 februari tog VTI och Cykelcentrum emot en stor trafiksäkerhetsdelegation från Nederländerna, ledd av ministern för infrastruktur och vattenhantering. Fokus för besöket var trafiksäkerhet för cykel, elcykel och elsparkcykel.

Jonas Jansson, Sonja Forward och Jones Karlström representerade VTI respektive Cykelcentrum och fokus för besöket var trafiksäkerhet för cykel, elcykel och elsparkcykel. VTI presenterade statistiskt material från Strada och visade på möjligheterna att arbeta strategiskt med trafiksäkerhetsfrågor utifrån det materialet och annan forskning för säkrare cykling som bedrivits på institutet. Presentationerna följdes av diskussioner om gemensamma utmaningar i de båda länderna.

Cora van Nieuwenhuizen, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenhantering, tillsammans med sin delegation samt Jonas Jansson och Jones Karlström, VTI.

Den nederländska ministern för infrastruktur och vattenhantering, Cora van Nieuwenhuizen, ledde delegationen som bestod av nästan 20 personer, med representanter från bland annat forskningsinstituten SWOV och CROW, Eindhoven tekniska universitet och flera organisationer inom trafiksäkerhetsområdet.

– Det är glädjande att en så framstående delegation från den stora cykelnationen Nederländerna väljer att besöka VTI, Cykelcentrum och Sverige för att utbyta kunskap, tankar och idéer om ökad och säker cykling, säger Jones Karlström, biträdande föreståndare för Cykelcentrum.