januari 2020

Olycksstatistik för elcyklar och elsparkcyklar

VTI har, på uppdrag av Trafikverket, gjort en sammanställning av olyckor med cykel, elcykel och elsparkcykel rapporterade i STRADA. Enligt önskemål har sammanställningen redovisats i nedanstående presentationer. Värt att notera är att den totala mängden av respektive fordon i trafik inte finns med i sammanställningen. Ser man t.ex. på utvecklingen för elcyklister över tid (bild 4 i ”Olyckor med elcyklister”) så stämmer den möjligen ganska väl överens med den ökade försäljningen och användningen av elcyklar.

Läs mer »Olycksstatistik för elcyklar och elsparkcyklar

Från webinar: Winter Cycling – maintenance and mobility management for year-round cycling

Den 15 januari arrangerade Winter Cycling HEAT project ett webinar om vintercykling. Om du missade det så hittar du programmet med länkar till alla presentationer här.

On 15 January the Winter Cycling HEAT project arranged a webinar on winter cycling. In case you missed that, you find the agenda with links to all presentations here.

Läs mer »Från webinar: Winter Cycling – maintenance and mobility management for year-round cycling

Vad gör cykelbanor hala?

En littereratursammanställning av kunskapsläget har gjorts för att förstå orsaker till halka på cykelbanor. Inverkan av textur på friktion och halkrisk samt omgivnings inverkan beskrivs. Ett huvudsyfte med rapporten är att utifrån kunskapsläget identifiera kunskapsbehovet om olika beläggningstypers friktion och halkbenägenhet under olika förhållanden i cykelhastigheter upp till 40 km/h. Denna rapport fokuserar på vägytans egenskaper och meteorologiska faktorer (främst temperatur och fukt) och inte på cykeln eller dess komponenters egenskaper.

Läs mer »Vad gör cykelbanor hala?

Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum

Logga Transportforum

8-9 januari är det dags för Transportforum 2020, Nordens största konferens för transportsektorn, med 93 sessioner och över 350 presentationer, workshops och möjlighet till nätverkande. Infrastrukturministern inledningstalar. Temat för årets inledande session är ”Ändrade beteenden – en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”.

Läs mer »Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum