Hoppa till innehåll

Försökspersoner sökes

Hur ska gång/cykelvägar utformas?

För att staden ska vara tillgänglig för alla trafikanter behöver gång/cykelvägar utformas på ett sätt som gör det lätt för fotgängare och cyklister att ta sig fram året runt.

Forskargrupperna i Miljöpsykologi och Trafikteknik vid Lunds tekniska högskola samarbetar med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att en gång/cykelväg fungerar tillfredsställande.

Vi söker personer mellan 18 – 35 år som under november månad vill delta i ett forskningsprojekt på Ödegårdsgatan i Linköping.

Fortsätt läsa