Årsredovisning 2019 inlämnad

Cykelcentrum, VTI, ska årligen återrapportera uppdraget (aktuell organisation, genomförda aktiviteter, samarbeten och resultat) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober. Årsredovisningen för 2019 är nu inlämnad.

Fortsätt läsa