Hoppa till innehåll

Hälften av elcyklandet ersätter bilresor

I budgeten 2018 införde regeringen elfordonspremien som en del av satsningen på klimat och miljö . Målet med premien var både att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt och att bidra till ökad tillgänglighet och förbättrad folkhälsa. Naturvårdsverket har nu gjort en utvärdering av utfallet.

Enligt självskattningar bland elcykelanvändare ersätter ungefär hälften av elcykelanvändningen resor som annars skulle ha utförts med bil. Den andra hälften ersätter färdsätt som kollektivtrafik, vanlig cykling och gång.

Det utredarna konstaterar är att ökad användning av elcyklar troligtvis leder till minskade växthusgasutsläpp, mer fysisk aktivitet och minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller. Samtidigt ger elcyklarna upphov till ett ökat behov av sällsynta jordartsmetaller och sannolikt en ökning i antalet trafikolyckor.

”Nettoeffekten på den genomsnittlige elcyklistens hälsa är ändå med största sannolikhet positiv. Det är något mer oklart hur elcykling påverkar medtrafikanterna hälsa. Å ena sidan blir det mindre avgaser, partiklar och buller men å andra sidan ökar den troligtvis medtrafikanternas olycksrisk. Effekten i detta avseende är ytterst avhängig var och hur elcykeln används”, konstaterar utredarna.

Läs rapporten ”Elcykling – vem, hur och varför?”