Hoppa till innehåll

Nationella cykelrådet på besök 2019-05-03

Ett tiotal av Nationella cykelrådets ledamöter besökte under torsdag och fredag VTI för ett av sina möten. Under fredagsförmiddagen fick de ta del av Cykelcentrums verksamhet genom några forskningsprojekt och en rundvandring.

Först ut var Katja Kircher, forskningsledare, som berättade om forskningsresultat om uppmärksamhet i trafiken. Hon konstaterade att det som cyklist inte är lätt att göra rätt eftersom hela trafikmiljön är utformad för biltrafiken.

Jenny Eriksson, utredare, presenterade en studie om cykelflödesmätningar där hon dessutom passade på att bjuda in till granskningsseminariet (11 juni kl 13-15) av den kommande rapporten, där det finns möjlighet att komma med synpunkter och få mer information.

Vidare berättade Sonja Forward, senior forskare, hur kampanjer bör utformas för att ge önskad effekt. Hon konstaterade att många kampanjer inte är tillräckligt långsiktigt uthålliga, saknar teoretisk förankring och därför inte ger önskat resultat. Dessutom kan det vara svårt att uttala sig om resultaten eftersom man sällan genomför en gedigen utvärdering.

Avslutningsvis berättade Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum, om utvärderingar av sopsaltning av cykelvägar som har gjorts i flera kommuner. Arbetet har resulterat i en rapport som genom både teori och praktik bidrar med ökad kunskap om sopsaltmetodens för- och nackdelar samt bästa tekniker, metoder och strategier under olika yttre omständigheter.

Förmiddagen med Cykelcentrum avslutades med en rundvandring på VTI för att titta på VTI:s cykeltestutrustning.

Foto: VTI, Maria Elvåker


FAKTA OM NATIONELLA CYKELRÅDET

Rådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för ökad och säker cykling och i det ingår Boverket, Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner och landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun samt VTI. Det leds av Trafikverket.

Regeringen har delat ut flera uppdrag till olika myndigheter och aktörer i samband med den nationella cykelstrategin och Trafikverket har fått i uppdrag att inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet. Syftet med det nationella cykelbokslutet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen.

Källa: Trafikverket – Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik