Hoppa till innehåll

Gratis workshop om cykeltrafikmodellering 26 april i Stockholm

VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie med syftet att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik. Målsättningen är att tillsammans identifiera behov och framtida forsknings­områden för ökad och säker cykling. Ta chansen att diskutera och berätta om era behov!

Den 26 april kl. 10-15 så kommer VTI/Cykelcentrum att genomföra en kostnadsfri workshop om cykeltrafikmodellering i Stockholm. VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie som samfinansieras av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med förstudien är att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik, i samband med att åtgärder inom gång-, cykel- och bilinfrastruktur analyseras på ett mer systematiskt sätt , samt att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov i Sverige inom området cykeltrafikmodeller. Ett av målen är att tydliggöra kommuner och regioners behov av modellstöd samt till att öka kommuners och regioners medvetenhet om vad cykeltrafikmodeller kan bidra med i arbetet för en ökad och säker cykling med god framkomlighet för nya och befintliga cyklister.

Därför anordnar vi en workshop i Stockholm den 26 april mellan kl. 10-15. Vi kommer att hålla i inledande presentationer om trafikmodeller och förklara hur de används idag och vilka möjligheter som finns med befintliga modeller. Målsättningen med workshoppen är att identifiera vilka behov som finns för framtidens cykeltrafikmodeller som kan användas för planering  i kommuner och regioner. Vi har inga krav på förkunskaper om modellering hos deltagarna. Det är snarare viktigt med er goda kunskap och erfarenhet inom arbete med cykeltrafik (trafikplanering, drift och underhåll, trafikstyrning etc.).

Workshoppen är riktad till kommuner och regioner. Lokalen är inte bokad ännu, men workshopen kommer att äga rum i centrala Stockholm. Vi återkommer med mer detaljerad information. Varmt välkomna!

Anmälan sker till Johan Olstam (johan.olstam@vti.se) eller Jones Karlström (jones.karlstrom@vti.se). Sista datum för anmälan är 5 april.