Hoppa till innehåll

Cykelcentrum VTI på Cykelmässan

Fredag 15 mars drar vi till Göteborg och Svenska Cykelmässan 2019! Vi kommer att delta i flera programpunkter under de tre dagarna och vi har en monter intill Stora scenen dit alla är välkomna för en pratstund.

Följande programpunkter deltar Cykelcentrum/VTI i. Alla är på Stora scenen:

Fredag 15 mars

14.00 – 15.00 Panelsamtal – Går det att prioritera cyklister vid byggområden?
Utmaningar och möjligheter att hantera cykeltrafik när staden byggs om. Det finns ambitioner att prioritera fotgängare och cyklister vid trafikstörande arbeten. Frågan är hur det faktiskt fungerar i praktiken. Vi diskuterar svårigheterna och problemen, men också möjligheterna och fördelarna av att skapa bra cykelmöjligheter vid vägarbeten.

  • Jan-Erik Fallgren, Trafikverket
  • Christian Björkman, Trafikkontoret, Göteborgs stad
  • Jonas Malmryd, Trafikkontoret, Göteborgs stad
  • Anna Godin, NCC
  • Björn Hedén, SVEVIA

Moderator: Anna Niska, Cykelcentrum
Värd: Göteborgs stad.

16.00 – 16.30 Inte så lätt att göra rätt med Katja Kircher, forskare på VTI
Även om cyklister och bilister rör sig i samma trafik, så skulle man kunna säga att vi ”delar olika världar”. Där bilisten tycker att cyklister är oförutsägbara, är den ena cyklisten kanske rädd för blandtrafik, medan den andra vill komma fram. I föreläsningen undersöks vilka krav trafiksystemet ställer på bilister och cyklister, och hur detta kan leda till missförstånd och konflikter.

Lördag 16 mars

16.00 – 16.30 På cykel genom Europa med Katja Kircher, forskare på VTI
En personlig reseberättelse från en deltagare av eventet ”NorthCape 4000”, som gick ut på att cykla från Arco vid Gardasjön till Nordkap utan följebil eller annat stöd utifrån. Om spontana möten, getingar i tröjan, att vakna i någons trädgård, insikten att papper går att äta, och att det är normalt att cykla till Tallinn för att byta en växelvajer.

Söndag 17 mars

13.15 – 13.45 Att forska om cykel – med forskare från Cykelcentrum på VTI
Vi berättar om vad som har hänt under Cykelcentrums första år och om spännande resultat från cykelforskningen.

Läs hela programmet och mer därtill