Hoppa till innehåll

Cykeldiskussioner i riksdagens Trafikutskott

På besök i riksdagens Trafikutskott 2019-01-24. Från vänster: Emil Törnsten & Moa Rasmusson (Svenska Cykelstäder), Klas Elm (Svensk Cykling), Anna Niska & Jones Karlström (Cykelcentrum).

På besök i riksdagens Trafikutskott 2019-01-24. Från vänster: Emil Törnsten & Moa Rasmusson (Svenska Cykelstäder), Klas Elm (Svensk Cykling), Anna Niska & Jones Karlström (Cykelcentrum).

Den 23 januari besökte Anna Niska och Jones Karlström från Cykelcentrum, Emil Törnsten och Moa Rasmusson från Svenska Cykelstäder samt Klas Elm från Svensk Cykling riksdagens trafikutskott. Syftet var att informera och svara på frågor inför trafikutskottets behandling av ett betänkande kring cykelfrågor. De tre organisationerna höll var sina presentationer. Därefter följde frågor från utskottets ledamöter och intresset var stort, så stort att de t o m beslutade att dra över den utsatta tiden.
– Jag är mycket nöjd med mötet. Det är positivt att vi får möjlighet att komma med inspel på det här sättet. Vi fick många bra frågor från utskottet, men tiden var knapp och det är inte alltid så lätt att svara kort och koncist på ett bra sätt, konstaterade Anna Niska efter mötet. Ambitionen för mötet var annars att redogöra för cykelforskningens utmaningar. Målformuleringar och indikatorer gick som en röd tråd i allas presentationer. Vi anser att det behöver definieras ett tydligare mål om ökad cykling och att det bör brytas ned i ett antal indikatorer med mätbara mål som kan följas upp. Det skulle sätta fokus på målet om ökad cykling och få det mer jämbördigt med målet om säker cykling. Det är också viktigt för oss forskare för att det då blir mer tydligt vilket kunskapsunderlag som saknas. Jag påpekade att vi i Cykelcentrum gärna är med och formulerar indikatorer och mål och att vi tycker att beslut som fattas och åtgärder som genomförs bör utvärderas och följas upp – gärna med för- och efterstudier, avslutar Anna.