Hoppa till innehåll

Föreståndaren har ordet

På VTI har vi många års erfarenhet av forskning inom cykelområdet.

Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum

För ganska exakt ett år sedan fick vi det hedrande uppdraget av regeringen att bilda ett ”nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling”. Tanken från regeringen var att stimulera ökad och säker cykling och att VTI ska leda arbetet med att samla forskning och utbildning nationellt för att höja den generella kunskapsnivån.

Vi har sett det som en av våra främsta uppgifter att arbeta för en långsiktig kunskapsuppbyggnad. Därför har vårt fokus under detta första år varit att skapa förutsättningar för doktorandtjänster med cykling som tillämpning. För detta behövs ett nära samarbete med universitet och högskolor men också med problemägare och finansiärer.

Under det här första året har vi även lagt mycket kraft på att forma verksamheten och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet, både i interna diskussioner och i samtal med vår omvärld. Det är otroligt inspirerande att se det stora engagemang och intresse som finns kring cykling. Det råder verkligen ingen brist på projektidéer. Finansieringen däremot är en utmaning där kraven på medfinansiering från forskningsfinansiärerna ofta sätter käppar i hjulet för cykelforskningen då det inte tycks finnas samma betalningsvilja och ekonomiska resurser som på fordons- och vägsidan. Vår förhoppning är därför att vi inom Cykelcentrum ska kunna arbeta fram nya modeller för finansiering av cykelforskningen. Det blir en av de viktigaste arbetsuppgifterna under 2019. Då ser vi också fram emot en uppstart av ett flertal nya cykelprojekt och ett utökat samarbete med resten av Cykel-Sverige.

En kick-start för 2019 är vår mingelsession under Transportforum den 9 januari. Hjärtligt välkomna!

Tillsvidare önskar jag alla en riktigt härlig julledighet och ett gott nytt år!

Anna Niska
Föreståndare för Cykelcentrum