Hoppa till innehåll

Infrastrukturministern invigde Cykelcentrum vid VTI

Vid årsskiftet fick VTI i uppdrag av regeringen att vara värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. 19 mars var det dags för officiell invigning av Cykelcentrum. Infrastrukturminister Tomas Eneroth klippte bandet. Som administrativ värd för Cykelcentrum ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021 och är en del av regeringens cykelstrategi.

Cykelcentrum ska arbeta för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till de problem som olika aktörer, till exempel kommunerna, har i sin strävan att göra det enklare och säkrare att cykla.

I Cykelcentrums uppgifter ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet, till exempel genom att etablera doktorandprogram, verka för att kunskapen förmedlas på universitets- och högskoleutbildningar samt anordna utbildningar för verksamma i branschen. En central uppgift för Cykelcentrum är också att samla och sprida kunskap, till exempel genom kunskapssammanställningar, webbportaler och seminarier.

Föreståndare för Cykelcentrum vid VTI är Anna Niska, som har en lång erfarenhet från forskning kring cykelfrågor. Vid invigningen 19 mars berättade hon om arbetet med Cykelcentrum.

– Vi kommer att arbeta för att vara en nationell samlande kraft, dit till exempel trafikplanerare och beslutsfattare ska kunna vända sig när de står inför frågor som rör cykling, sade Anna Niska.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth förrättade invigningen och berättade om regeringens satsning på cykling genom sin cykelstrategi.

– Nu måste vi på allvar vända utvecklingen så att fler cyklar. Cykelcentrum blir ett nav i det arbete som behöver göras nationellt, regionalt och kommunalt, sade Tomas Eneroth.