Hoppa till innehåll

Anna Niska deltog i konferens om vintercykling

8-11 februari hölls Winter Cycling Congress för sjätte gången, det här året i Moskva. Anna Niska deltog och berättade bland annat om sopsaltning av cykelvägar.

Winter Cycling Congress är en årligt återkommande konferens som samlar hundratals experter från olika delar av världen för att diskutera cykling i kallt klimat. Arrangör är Winter Cycling Federation tillsammans med representanter för cykelorgan i respektive land där konferensen hålls. Konferensen stöds även av EU. Den första konferensen hölls 2013 i Uleåborg i Finland och har därefter arrangerats i olika delar av världen. Vid årets konferens, som hölls i Moskva, deltog cirka 50 talare från fler än 20 länder. Det totala antalet deltagare var omkring 500 personer.

På agendan för årets konferens stod, liksom tidigare konfenser, utformning och underhåll av infrastruktur för cykel och hur vintercykling kan främjas. Dessutom diskuterades bland annat trafikregler för cykel, cykelekonomi och hur företag kan vara med i arbetet med att främja cykling. Cyklingens betydelse ur ett socialt hållbarhetsperspektiv stod också i fokus.

Läs mer på konferensens hemsida