Hoppa till innehåll

11–26 juni 2023 – 16 dagar – 1900 km – 16 etapper – 8 platser – 4 länder – 4 Tb data

Att cykla 190 mil, genom fyra länder på 16 dagar och samtidigt hinna hålla föredrag på 8 platser längs vägen, det betraktas nog som en lite för stor utmaning för de flesta. Marco Dozza, professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende med fokus på fordonsteknologi på Chalmers, antog den utmaningen. I somras genomförde han ett projekt som kombinerade flera aspekter av det som är hans drivkraft, att studera trafiksäkerhet för cyklister och samtidigt föra ut forskningsresultat till samhället och skapa förståelse för vad forskningen kan bidra med gällande trafiksäkerhet.

Från vä: Marco Dozzas cykel. Privat foto. Marco Dozza framför sin cykel i Köpenhamn. Foto: Anders Fjendbo Jensen, DTU.

Projektet i sig var inget vanligt forskningsprojekt, utan mer en personlig utmaning med stöd av Chalmers, hans nätverk av europeiska forskare och två industriparter, Bosch och Canyon. Marco menar att för att undanröja olycksrisker så måste vi veta varför olyckor sker. Det bästa sättet att göra det är att studera verkliga trafiksituationer. Sagt och gjort, han använde sig själv som försöksobjekt och gav sig ut på den 190 mil långa cykelturen, från Göteborg till Bologna i Italien.

Med sig hade han en ”vanlig” cykel utrustad med allehanda teknisk utrustning: en 360 graders-kamera, en framåtriktad kamera, cykeldator, verktyg, batterier till all utrustning, mobiltelefoner, lagringskapacitet för data från kameror och sensorer. Allt det förutom matlåda, vatten och personliga tillhörigheter.

Fokuset för Marcos forskningsintresse ligger på mikromobilitet och säkerhet vid omkörning. Det finns många fördelar med mikromobilitet (se faktaruta nedan) – hälsa, buller, utsläpp, trängsel… Nackdelen är olycksrisken. Men olyckor går att lindra och förebygga (hjälm, utbildning, infrastruktur och fordonsteknik). Marco menar att mikromobilitet kan vara säkert. Den del som Marco forskar på handlar om fordonsteknologi, dvs. vilken utrustning som hjälper förare av motorfordon att undvika olyckor i samband med omkörning av aktiva trafikanter.

Längs vägen till Italien höll han presentationer, för väldigt varierande grupper, i Halmstad, Köpenhamn, Hannover, Kassel, Würtzburg, Ingolstadt, München och Bologna. Syftet med presentationerna var att nå ut till samhället med hur trafiksäkerhetsforskningen kan lösa konkreta säkerhetsproblem och göra mikromobilitet hållbart OCH säkert. Hans nätverk av forskare hjälpte till att nå ut till intresserade grupper på varje ort.

Anekdoter från resan

Med tanke på den långa sträckan, ett begränsat antal dagar och ett antal inplanerade presentationer så kändes tidsschemat, fullt förståeligt, pressat och Marco var rejält stressad över att spräcka den tajta planen. En kraftig storm på sträckan mellan München och Innsbruck höll på att göra just det. Hotellreceptionisten i München ville inte släppa iväg honom på morgonen på grund av vädervarningar, men när han närmade sig stormen så vek den undan. I sitt spår lämnade den dessvärre ett antal nedfallna träd, som han blev tvungen att klättra över/genom med cykel och packning. Förutom stormen så råkade han ut för en punktering. Ganska väntat, menar han. Den ”skyldige”, en stor rostig skruv, har han gjort en skulptur av, som minne.

Det inträffade en rad trevliga händelser och möten också. Många intresserade personer tog kontakt längs hela vägen. Inför resan rekommenderades han av juristerna att göra skyltar att hänga på cykeln, med information på respektive lands språk. Skyltarna väckte nyfikenhet och frågor och visade sig vara bra isbrytare. Till exempel kom en gammal man fram till honom i Tyskland. Mannen pratade bara tyska, så de fick kommunicera via Google. Mannen ville väldigt gärna visa en målning som fanns i den lilla bykyrkan. Förutom skyltarna så krävdes omfattande förberedelser inför resan, med tillstånd att filma från fyra länder och krav på anonymisering av data. Förberedelserna var jobbigare än själva resan enligt Marco.

Slutligen

Marco Dozza, vad behövs, enligt dig, för att nå målet om ökad och säker cykling?

– Det är en komplex fråga, men mer teknologi, till cykeln men framför allt till motorfordonen. Vi behöver veta varför olyckor sker för att kunna utforma motåtgärder, och teknologi kan hjälpa till med båda delar.

Hur fick du idén att göra den här cykelturen, från början?

Ikigai, svarar Marco Dozza.

Blir det en fortsättning?

Totalt samlade Marco in 4 Tb verklig data som nu bara väntar på att analyseras. Till det finns tyvärr ingen finansiering, men Marco hoppas på att någon finansiär ska se potentialen med materialet till kommande trafiksäkerhetsstudier.

Cyclist collisions, like other road traffic crashes, are predictable and preventable and therefore should not be accepted as inevitable.

(WHO 2020)

Läs mer

Fakta om mikromobilitet
Mikromobilitet är transport med lätt fordon, som cykel eller elsparkcykel. Läs en mer detaljerad definition här.
Mikromobilitet har ökat kraftigt på senare år och erbjuder stora möjligheter att öka det hållbara resandet. Problemet är att det är så dåligt integrerat i transportsystemet att den skapar konflikter med övriga trafikslag. Konflikter med andra trafikanter är vanligt och för att lösa det har många städer t.ex. beslutat att förbjuda elsparkcyklar. Fördelen är att förbud är snabba, billiga och effektiva lösningar. Nackdelen är att de riskerar att bromsa utvecklingen av hållbara transporter. Mindre drastiska lösningar kräver en acceptans hos de olika trafikantgrupperna. Där kan forskningen bidra med fakta för att öka samsynen och med lösningar för ökad säkerhet. Naturalistiska data, data insamlad i riktig trafikmiljö, kan hjälpa till att visa varför olyckor händer och erbjuda en bas för utveckling av lösningar som ökar säkerheten för alla trafikanter.

Läs mer om Marco Dozza och hans forskning.

Ytterligare information om projektet Microsafety.