Välkommen till Cykelcentrums doktorandnätverk! / Welcome to Cykelcentrum’s network for doctoral students!

Tack för att du har anmält dig till vårt nätverk för cykeldoktorander! Nu kommer du att få inbjudningar till våra nätverksträffar med föreläsningar och presentationer plus vara en del i utbytet mellan lärosäten, forskningsinriktningar och doktorander. Vi hör av oss med mer information inom kort.

Läs gärna mer om Cykelcentrum här på vår hemsida så länge och tveka inte att höra av dig till cykelcentrum@vti.se om du undrar över något.

IN ENGLISH – Thank you for your registration to our network for doctoral students and their supervisors! Now you will receive invitations to our network meetings with lectures and presentations plus that you will be part of the exchange between universities, research areas and doctoral students. We will be in touch shortly.

In the meantime, please read more about Cykelcentrum here on our website and do not hesitate to contact us at cykelcentrum@vti.se if you have any questions or suggestions.

Vi hörs! / We will be in touch!