Vad tycker du om cyklingen i din kommun?

Cykelfrämjandet gör återkommande undersökningar av hur nöjda cyklister är med sin kommun, utifrån ett cykelperspektiv. Delta gärna i Cyklistvelometern och tyck till om just din kommun. Är cykelvägarna tillräckligt breda? Är belysningen bra? Skulle du rekommendera andra att cykla i din kommun?

Till Cykelvelometern

Grattis Uppsalacyklister!

Grattis Uppsalacyklister, ni bor i staden som toppar Cykelfrämjandets nationella granskning Kommunvelometern – för tredje året i rad. På andra plats kommer Linköping (igen) och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.

Om Kommunvelometern

Nominera till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Den 15:e januari är som vanligt sista datum att nominera uppsatser till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser om cykling examinerade under år 2019. Prissumman är 10 000 kr. Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

Sprid gärna informationen till studenter/forum för studenter som skrivit uppsats under 2019, och till studenter som redan är igång eller kommer skriva uppsats som kommer examineras under 2020.

Mer info finns på cykelframjandet.se/uppsats

Positiv utveckling enligt Cykelbokslut 2017

Det nationella cykelrådet har precis publicerat Cykelbokslut 2017. Utvecklingen är positiv, men fortfarande återstår mycket att göra för att uppnå målen till 2020.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu endast följs upp för tredje gången.

Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt. Bland annat pågår det en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Fortsätt läsa “Positiv utveckling enligt Cykelbokslut 2017”