cykel

Workshop med Trafikverket

I slutet av januari anordnade Cykelcentrum en workshop med VTI-forskare och representanter från Trafikverkets FOI-portföljer. Syftet var att diskutera utmaningar på cykelområdet och tänkbara möjligheter för Trafikverket att bidra till att stärka cykelforskningen och säkra kompetensförsörjningen i Sverige. Henric Storswedh, nationell utredningsledare i personresor på Trafikverket, säger så här om Trafikverkets tankar med workshopen:

Läs mer »Workshop med Trafikverket

Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna

Cora van Nieuwenhuizen, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenhantering, tillsammans med Jonas Jansson och Jones Karlström, VTI.

Torsdagen den 20 februari tog VTI och Cykelcentrum emot en stor trafiksäkerhetsdelegation från Nederländerna, ledd av ministern för infrastruktur och vattenhantering. Fokus för besöket var trafiksäkerhet för cykel, elcykel och elsparkcykel.

Läs mer »Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna