Publikationer

Här presenteras ett urval av litteratur. Vill du få en mer heltäckande bild hänvisar vi till sökningar i databaserna:

VTI:s Nationella bibliotekskatalog för transportforskning

SwePub – publiceringar vid svenska lärosäten och myndigheter

TRID – internationell databas med ”1.2 million references to literature in the field of transportation research

SKL:s webbutik

Trafikverkets webbutik

Trafikanalys publikationer