Vad gör cykelbanor hala?

En littereratursammanställning av kunskapsläget har gjorts för att förstå orsaker till halka på cykelbanor. Inverkan av textur på friktion och halkrisk samt omgivnings inverkan beskrivs. Ett huvudsyfte med rapporten är att utifrån kunskapsläget identifiera kunskapsbehovet om olika beläggningstypers friktion och halkbenägenhet under olika förhållanden i cykelhastigheter upp till 40 km/h. Denna rapport fokuserar på vägytans egenskaper och meteorologiska faktorer (främst temperatur och fukt) och inte på cykeln eller dess komponenters egenskaper.

Fortsätt läsa “Vad gör cykelbanor hala?”

Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum

Logga Transportforum

8-9 januari är det dags för Transportforum 2020, Nordens största konferens för transportsektorn, med 93 sessioner och över 350 presentationer, workshops och möjlighet till nätverkande. Infrastrukturministern inledningstalar. Temat för årets inledande session är ”Ändrade beteenden – en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”.

Fortsätt läsa “Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum”

Vintercyklingens dag 14 februari

Logga Vintercyklingens Dag

Sedan flera år uppmärksammas Winter Bike to Work Day i många länder på norra halvklotet under den andra fredagen i februari. Nu jobbar Svensk Cykling, där Svenska Cykelstäder är medlem, för att under 2020 uppmärksamma denna dag i Sverige under namnet Vintercyklingens dag.

Fortsätt läsa “Vintercyklingens dag 14 februari”

Inventering av tekniska resurser

Körsimulator IV i Göteborg. Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB

Ny publikation – VTI notat 19-2019 Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av resurser i Sverige – direkt från pressarna.

Syftet med översikten är att redovisa vilka tekniska resurser som kan användas i cykelforskning och genom det visa på möjligheter till och begränsningar för att bedriva forskning, för ökad och säker cykling. Genom ökad kännedom om dessa resurser vill vi inspirera till projektidéer samt bidra till att kontakter knyts för framtida samarbeten inom svensk cykelforskning. Fortsätt läsa

Cykelcentrum på Transportforum

På Transportforum 8 januari 2020, kl 17.15, arrangerar vi vad vi kallar Träffpunkt Cykelcentrum. Det är en rad spännande projekt som presenteras väldigt kort i formatet “speed-dating”. Du går till valfritt bord och lyssnar på presentationen, ställer frågor och cirkulerar därefter till nästa intressanta bord. Varje presentation är bara ett par minuter och därefter frågor i ett par minuter. Därefter upprepas samma sak vid varje bord, men med nya deltagare. Vi tycker att vi har fått ihop en väldigt spännande “laguppställning”. Välkommen att besöka oss!

Fortsätt läsa “Cykelcentrum på Transportforum”

Analys av cyklisters upplevda komfortnivå

Towards safer bicyclist responses to the presence of a truck near an urban loading zone: Analysis of bicyclist perceived level of comfort

Artikel i “Journal of Safety Research”
Volume 71, December 2019, Pages 181-190. Fortsätt läsa

Transportforum – program

Nu finns programmet för Transportforum ute. Missa inte alla cykelrelaterade sessioner och föredrag. Fortsätt läsa

Inequalities in access to bike-and-ride opportunities: Findings for the city of Malmö

Artikel i “Transportation Research”. Fortsätt läsa

Vintersäkra cykeln

Foto: Ian Iankovskii /Mostphotos.com

Se en film från Cykelvänligast i Stockholm om hur du vintersäkrar din cykel.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i denna bok, författad av miljöskribenten Fredrik Holm.

Fortsätt läsa