Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator

Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur och olika typer av fordon påverkar cyklisters beteende i korsningar.

Fortsätt läsa

Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Representanter från Vätternrundan, Cykelcentrum, Trafikutskottet och Vätternrundans samarbetspartners står uppställda framför sponsortavlan.
Några representanter från team Vätternrundan, Trafikutskottet, Cykelcentrum och samarbets-partners. Foto: Christina Karlsson

Fredag 14 juni kl 19.30 gick startskottet för årets Vätternrunda. Cirka 20 000 startande samlades i Motala för att köra de 30 milen runt Vättern. Tidigare under eftermiddagen samlades Vätternrundans arrangörer, några representanter från riksdagens Trafikutskott, samarbetsorganisationer och Cykelcentrum/VTI för att utbyta information om våra respektive verksamheter. Vi fick dessutom information om det jättearrangemang som cykelveckan är – med stora Vätternrundan som storslagen avslutning – och fick möjlighet att diskutera cykling och olika frågeställningar kopplat till det. Fortsätt läsa “Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan”

Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är dels att utvärdera effekten av de förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Region Skåne planerar att införa på cykelstråk under projektets gång, dels att ta fram en metod som regioner och kommuner själva kan använda för att mäta, analysera och utvärdera cykling på cykelstråk. Fortsätt läsa “Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling”

Vi var på Cykelkonferensen

Jones Karlström, Anna Niska och Jenny Eriksson. Foto: Hillevi Ternström

Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens – 22–23 maj – har just avslutats i Helsingborg. Från VTI medverkade Anna Niska, Jones Karlström och Jenny Eriksson.

Deras presentationer handlade om sopsaltning av cykelvägar, cykelflödesmätningar på systemnivå och Cykelcentrum. Anna var med i en paneldiskussion om cykelns roll i ett framtida (autonomt) transportsystem. VTI tillhörde också utställarna med information speciellt om vår cykelforskning.

– Resultatet från dagarna kan vi se på lite längre sikt för Cykelcentrums del. Många intressanta samtal och kontakter kan mynna ut i ny spännande verksamhet, enligt Anna Niska.

Dags att skicka in abstract till Transportforum 2020

13 maj – 25 augusti 2019 har VTI öppet för inlämning av abstract och sessionsförslag till Transportforum 2020. Välkommen med ditt bidrag!

Läs mer

Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?

Alkoholpåverkan tycks vara en starkt bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. Trots det finns i dagsläget relativt lite kunskap om människors syn på alkoholpåverkad cykling. Det här har därför studerats av Henriette Wallén Warner, forskare på VTI, tillsammans med Gunilla Sörensen, forskningsassistent på VTI. De presenterar sina resultat i rapporten “Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?” Fortsätt läsa “Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?”

Luftföroreningar och cykling

Stockholms universitet har publicerat följande artiklar om luftföroreningar och cykling:

Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle

Air pollution as a risk factor in health impact assessments of a travel mode shift towards cycling

Vi söker cykeldoktorander!

Vi genomför just nu en inventering av vilka doktorander det finns nationellt, med cykelrelaterad inriktning. Är du – eller känner du någon som är – cykeldoktorand? Läs mer om vårt nätverk.

Nationella cykelrådet på besök 2019-05-03

Ett tiotal av Nationella cykelrådets ledamöter besökte under torsdag och fredag VTI för ett av sina möten. Under fredagsförmiddagen fick de ta del av Cykelcentrums verksamhet genom några forskningsprojekt och en rundvandring. Fortsätt läsa “Nationella cykelrådet på besök 2019-05-03”

Studiebesök från trafikutskottet

Elin Gustafsson med Anna Niska framför delar av vår testutrustning.

I måndags (2019-04-29) fick Cykelcentrum besök av Elin Gustafsson (S) som sitter i riksdagens trafikutskott. Hon fick både ta del av cykelforskningens villkor och resultat och diskutera med flera av våra forskare om hur vi  gemensamt kan uppnå ökat och säkert cyklandet.

Under en rundvandring fick hon också se vår cykeltestutrustning och ta del av vilka möjligheter vi som forskningsinstitut har.