Svenska Cykelstäders interaktiva broschyr

Nu är den här! Läs den gärna.

Planera in Cykelns dag 3 juni – webinardag

På Cykelns dag den 3 juni planerar vi in ett gratis öppet webinar med flera spännande punkter. Håll dagen öppen i din kalender så att du kan delta. Vi återkommer inom kort med program. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så får du en separat inbjudan. Du prenumererar längst upp i menyn till höger.

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

Enligt slutrapporten har det här Skyltfonden-projektet bidragit till säkrare cykling bland äldre personer. Projektets kunskap har även bidragit till ny konsumentinformation vilket kan inspirera och öka cykling hos äldre.

Slutrapporten (svenska)

Fortsätt läsa (engelska)

Forskarporträtt – Aliaksei Laureshyn, Lunds universitet

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling? Vi ställer frågan till Aliaksei Laureshyn, som svarar:

– How to get more and safer cycling? My answer is better infrastructure and its maintenance. Most Swedish cities have already quite well-connected cycling networks, but now it is time to work on the details – wider space allowing overtaking, better separation from cars and pedestrians, clear markings and re-thinking of priorities at intersection points, speed calming and other…

Fortsätt läsa

Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash

Licentiatavhandling av Linnea Kjeldgård, Karolinska institutet.

Cyklister är den trafikantgrupp med högst antal allvarligt skadade personer. Dock är kunskapen om deras sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) i samband med cykelolyckan mycket begränsad. Avhandlingens syfte var att studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland skadade cyklister dels i samband med cykelolyckan, dels på längre sikt. 

Fortsätt läsa “Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash”

How safe is walking and cycling in Europe?

This report examines the most recent available data on the current safety levels of cycling and walking across the EU and other countries that provide data to ETSC as part of its Road Safety Performance Index (PIN) programme.

Fortsätt läsa

VTI aktuellt på temat hållbart resande

Missade du VTI aktuellt nr 4 2019 om hållbart resande: cykel, gång och kollektivtrafik? Här kommer länken.

Vill du se andra nummer av VTI aktuellt, eller prenumerera? Läs här

Expanding the Scope of the Bicycle Level-of-ServiceConcept: A Review of the Literature

Ny artikel av Khashayar Kazemzadeh m.fl. (eng.)

Research into the bicycle level-of-service (BLOS) has been extensively conducted over the last three decades. This research has mostly focused on user perceptions of comfort to provide guidance for decision-makers and planners. The review investigates the variables and indices employed in the BLOS area in relation to the field of bicycle flow and comfort research. Despite general agreement among existing BLOS variables and the adopted indices, several important research gaps remain to be filled.

Fortsätt läsa “Expanding the Scope of the Bicycle Level-of-ServiceConcept: A Review of the Literature”

Handbok om kommunikationskampanj för trafiksäkerhet

Ska ni genomföra en kommunikationskampanj för trafiksäkerhet? Läs den här handboken först.

CAST-projektet, som pågick mellan 2006 och 2009, gällde utveckling av tre verktyg för att ge kampanjmakare praktisk hjälp. Tillsammans ger verktygen tydliga anvisningar för utformning och utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer.

Fortsätt läsa “Handbok om kommunikationskampanj för trafiksäkerhet”

Workshop med Trafikverket

I slutet av januari anordnade Cykelcentrum en workshop med VTI-forskare och representanter från Trafikverkets FOI-portföljer. Syftet var att diskutera utmaningar på cykelområdet och tänkbara möjligheter för Trafikverket att bidra till att stärka cykelforskningen och säkra kompetensförsörjningen i Sverige. Henric Storswedh, nationell utredningsledare i personresor på Trafikverket, säger så här om Trafikverkets tankar med workshopen:

Fortsätt läsa “Workshop med Trafikverket”