Doktorandporträtt – Job van Eldijk, Ramboll/Chalmers

Porträttbild av Job van Eldijk. Foto.
Job van Eldijk, Ramboll/Chalmers. Foto: Johanna van Eldijk

Forskningsinriktning: Utveckling av en metod för kvantifiering av motorvägars och järnvägars barriäreffekter for gång- och cykeltrafik. Metoden är tänkt att kunna användas i samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturprojekt.

Läs mer om Job van Eldijk här.