Doktorandporträtt – Hanna Forsberg, Luleå tekniska universitet

Porträttbild av Hanna Forsberg. Foto.
Hanna Forsberg, foto: Petra Sandin

Mitt avhandlingsarbete är en del av större projekt som heter SICTA- Sustainable Innovation for Children Transporting Actively som syftar till att öka Aktiv Skoltransport (AST). Mitt forskningsområde handlar om föräldrars attityder och uppfattningar till AST. Avhandlingsarbetet har två övergripande syften, dels att beskriva föräldrars attityder och uppfattningar samt att utveckla, validera och använda en enkät om föräldrars attityder och uppfattningar till AST.

Läs mer om projektet om aktiv skoltransporter ”Jag tar mig framåt”.

Läs mer om Hanna Forsberg.