Nätverk

For English please read here

Visionen för Cykelcentrum är “Forskning och utbildning i samverkan, för ökad och säker cykling”. Vi arbetar kontinuerligt i linje med det inom våra befintliga nätverk och vi har även bildat ett nytt nätverk för cykeldoktorander i hela landet.

Tre till fyra gånger om året ordnar vi gemensamma interna webinarier för nätverket, där doktorander presenterar sina projekt för varandra och/eller inbjudna forskare berättar om sina aktuella eller avslutade projekt. Vi har även en Teams-plattform där alla kan tipsa oss och varandra om evenemang eller publicerade artiklar och rapporter och vi hjälper till att sprida informationen.

Vi lyfter även handledarna och deras forskning, för att på så sätt möjliggöra och öka samverkan över disciplingränser.

Både våra webinarier och kommunikationen på vår plattform sker på engelska, eftersom många av doktoranderna har utländsk bakgrund.