Cykelforskning på VTI

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på frågor om vad som styr människors resvanor (värderingar), vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet (säkerhet, drift och underhåll, konstruktion) och vilka effekter olika åtgärder får (systemanalys, trafikanalys). Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners.

Här har vi samlat några presentationsfilmer och länkar, bl.a. till vår gemensamma sida på VTI.

Sammanfattning av forskningsområdet på VTI

Stort europeiskt projekt för säkrare cykling – Xcycle

Oskyddade trafikanter

Anna Niska – Cykel (YouTube)

Göran Blomqvist – Halkbekämpning av gång- och cykelvägar (YouTube)

Sonja Forward – Hållbart resande (YouTube)