Länkar

Svenska

Svenska Cykelstäder
Cykelfrämjandet
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik

Internationella

The European Cyclists’ Federation
Bike Data Projekt