Länkar

Cykelforskning på VTI

Sammanfattning av forskningsområdet på VTI
Anna Niska – Cykel (YouTube)
Göran Blomqvist – Halkbekämpning av gång- och cykelvägar (YouTube)
Sonja Forward – Hållbart resande (YouTube)

Regeringsuppdrag inom ramen för den nationella cykelstrategin:

Svenska länkar

Trafikverket – Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
Svenska Cykelstäder
Cykelfrämjandet
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik
Cykla i P1 – En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem. Forskning, politik och användarperspektiv.

Internationella länkar

The European Cyclists’ Federation
Bike Data Projekt