Länkar

Svenska

Svenska Cykelstäder
Cykelfrämjandet
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik

Cykelforskning på VTI (Youtube)

Anna Niska – Cykel
Göran Blomqvist – Halkbekämpning av gång- och cykelvägar
Sonja Forward – Hållbart resande

Regeringsuppdrag inom ramen för den nationella cykelstrategin:

Internationella

The European Cyclists’ Federation
Bike Data Projekt