Doktorandnätverket på kartan

Karta över Sverige och Norge med markeringar för var vårt doktorandnätverk finns representerat, från Luleå i norr till Lund i söder.
Doktorandnätverket finns representerat från Luleå i norr till Lund i söder, t o m i Norge. Källa Google My Maps

I dagsläget är doktorandnätverket representerat på följande lärosäten och institut, från Luleå i norr till Lund i söder:

LTU – Luleå tekniska universitet
UMU – Umeå universitet
KI – Karolinska institutet
GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan
LIU – Linköpings universitet
VTI – Statens- väg och transportforskningsinstitut
CHALMERS – Chalmers tekniska högskola
LTH – Lunds tekniska högskola
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet