Råd & riktlinjer

På den här sidan samlar vi handböcker och riktlinjer som rör cykling. Sidan kompletteras successivt.

GCM-handboken – Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (länkar till sidan Cykel i samhällsplaneringen, Trafikverket.se där även andra dokument finns samlade)

Kommunikationskampanjer för trafiksäkerhet: handbok för design, genomförande och utvärdering (förkortad version) – CAST-projektet, VTI (2010)

Vägar och gators utformning, VGU – Trafikverket