Doktorandnätverket på kartan

I dagsläget är doktorandnätverket representerat på följande lärosäten och institut, från Luleå i norr till Lund i söder:

Doktorandnätverkets spridning i landet. Källa: Google My Maps

CHALMERS – Chalmers tekniska högskola
GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan
KI – Karolinska institutet
LIU – Linköpings universitet
LTH – Lunds tekniska högskola
LTU – Luleå tekniska universitet – Aktiva skoltransporter
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
SH – Södertörns högskola
UMU – Umeå universitet
VTI – Statens- väg och transportforskningsinstitut