Cykelcentrum + Nationella cykelrådet = sant

Cykelcentrum är en part i Nationella cykelrådet från och med nu. Redan tidigare har VTI deltagit som myndighet, men från och med nu deltar även representanter från Cykelcentrum i det gemensamma arbetet, genom att både föreståndare Anna Niska och biträdande föreståndare Jones Karlström deltar. De båda parterna ser det som en naturlig och positiv utveckling med möjlighet till synergier och att uppdragen både kompletterar och berikar varandra.

– Cykelcentrum är en nod för cykelforskningen i Sverige och det är bra för vårt gemensamma arbete i nationella cykelrådet och för vårt arbete med det nationella cykelbokslutet att de har tackat ja till att medverka, säger Rami Yones, ordförande för nationella cykelrådet och enhetschef Trafikverket.

Både Cykelcentrum och Nationella cykelrådet är resultatet av regeringsuppdrag inom ramen för den nationella cykelstrategin, med det gemensamma målet att främja ökad och säker cykling. Men de båda uppdragen har olika fokus. Cykelcentrums uppdrag innebär att vara ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Cykelcentrum ska arbeta för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till de problem som olika aktörer, till exempel kommunerna, har i sin strävan att göra det enklare och säkrare att cykla. I Cykelcentrums uppgifter ingår också att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet.

– Genom Cykelcentrums medverkan i nationella cykelrådet får vi möjlighet till en kontinuerlig dialog med många för cyklingen viktiga aktörer och kan på så sätt ytterligare stärka kopplingen mellan forskning och praktik, säger Anna Niska.

Nationella cykelrådet följer utvecklingen inom ökad och säker cykling på lokal, regional och nationell nivå. Den uppföljningen sammanställs och publiceras årligen i det nationella cykelbokslutet. Det nationella cykelrådet leds av Trafikverket och medlemmar är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, VTI och numera alltså även Cykelcentrum.

Läs mer om det nationella cykelrådet.
Läs mer om Cykelcentrum.
Läs Nationellt cykelbokslut 2019.
Läs om den nationella cykelstrategin. (pdf)