Ny avhandling om säkerhet för cyklister

Porträttbild på Maria Rizzi mot vit bakgrund.
Maria Rizzi (f.d. Ohlin) Foto: Annika Johansson, VTI

Vi säger grattis till Maria Rizzi (f.d. Ohlin) som 20/9 disputerade vid Göteborgs universitet på temat hur man kan göra cykling säkrare.

Maria har undersökt vilka skador från cykelolyckor som är viktigast att förhindra – nämligen de som leder till försämrad livskvalitet och sjukskrivning. Utifrån material som visar händelseförloppet som lett till skadorna har hon kommit fram till vad som skulle ha kunnat förebygga dessa skador. Hon har också gett förslag på vilka åtgärder väghållaren borde prioritera för att göra cykling säkrare, baserat på vad som görs idag, och vad man behöver utveckla framöver.

Fortsätt läsa “Ny avhandling om säkerhet för cyklister”

Nominera till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Den 15:e januari är som vanligt sista datum att nominera uppsatser till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser om cykling examinerade under år 2019. Prissumman är 10 000 kr. Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

Sprid gärna informationen till studenter/forum för studenter som skrivit uppsats under 2019, och till studenter som redan är igång eller kommer skriva uppsats som kommer examineras under 2020.

Mer info finns på cykelframjandet.se/uppsats

Vad krävs för att fler ska cykla?

Cyklister på cykelbana, med cykelhjälm, i stadstrafik i Stockholm.
Foto: Ove Nordström/Mostphotos.com

Klotet – Vetenskapsradions (P1) internationella miljöprogram – intervjuade igår (2019-09-11) Anna Niska, Cykelcentrum/VTI och Moa Martinsson, Sollentuna kommun/Svenska Cykelstäder om vad som krävs för att fler ska cykla. Några åtgärder som de lyfte fram var restriktioner för biltrafiken – färre parkeringar och mindre genomfart i centrum – att det ska vara snabbt och enkelt för cyklar att ta sig fram, vilket kan kräva lagändringar samt mer resurser för utbyggnad av cykelinfrastruktur. Det som båda angav som tips för alla som funderar på att börja cykla var; våga testa, åtminstone någon/några dagar i veckan och upptäck hur smidigt det är och hur bra du mår! Lyssna här.

Can changing the physical environment promote walking and cycling? A systematic review of what works and how

Ny artikel publicerad av brittiska forskare i forskningstidskriften Health & Place.

Fortsätt läsa

Forskningsassistent/doktorand inom säker, framkomlig och komfortabel cykelväg med fokus på den tekniska hållbarheten

VTI söker en forskningsassistent/doktorand inom säker, framkomlig och komfortabel cykelväg med fokus på den tekniska hållbarheten. Tjänsten tillhör enheten Drift och underhåll (DOU) och är placerad i Linköping. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2019. 

Fortsätt läsa

Cykelturism – en litteratursammanställning och omvärldsanalys

Jorden runt-cyklist Katja Kircher. Foto: Katja Kircher

Nu publicerar vi en litteratursammanställning och omvärldsanalys om cykelturism.

Studien inleds med en första del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, följt av certifiering av cykelleder. Den andra delen avser olika forskningsområden:

  • infrastruktur, transporter, säkerhet och mätning
  • cykelturismens ekonomi och företagande
  • resenärens efterfrågan, attityder och beteende
  • cykelturism för hälsa och välmående
  • cykelturism för träning och sport
  • cykelturism och hållbarhet

Fortsätt läsa “Cykelturism – en litteratursammanställning och omvärldsanalys”

Större uppmärksamhetskrav på cyklist än bilist

Vilka krav på uppmärksamhet ställer den omgivande miljön på olika trafikantgrupper? Hur hämtar man in information i bilen, på cykeln och i lastbilen? Och hur lätt är det för de olika trafikantgrupperna att förstå varandra?

Fortsätt läsa

Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator

Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur och olika typer av fordon påverkar cyklisters beteende i korsningar.

Fortsätt läsa

Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Representanter från Vätternrundan, Cykelcentrum, Trafikutskottet och Vätternrundans samarbetspartners står uppställda framför sponsortavlan.
Några representanter från team Vätternrundan, Trafikutskottet, Cykelcentrum och samarbets-partners. Foto: Christina Karlsson

Fredag 14 juni kl 19.30 gick startskottet för årets Vätternrunda. Cirka 20 000 startande samlades i Motala för att köra de 30 milen runt Vättern. Tidigare under eftermiddagen samlades Vätternrundans arrangörer, några representanter från riksdagens Trafikutskott, samarbetsorganisationer och Cykelcentrum/VTI för att utbyta information om våra respektive verksamheter. Vi fick dessutom information om det jättearrangemang som cykelveckan är – med stora Vätternrundan som storslagen avslutning – och fick möjlighet att diskutera cykling och olika frågeställningar kopplat till det. Fortsätt läsa “Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan”

Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är dels att utvärdera effekten av de förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Region Skåne planerar att införa på cykelstråk under projektets gång, dels att ta fram en metod som regioner och kommuner själva kan använda för att mäta, analysera och utvärdera cykling på cykelstråk. Fortsätt läsa “Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling”