BELYSA – Workshop om belysning för cyklister och fotgängare

Tillsammans med Lunds tekniska högskola bjuder Cykelcentrum in till en gratis halvdag om cykling i mörker.

Dekorativ bild i form av ett cykelstyre i mörker.
Foto: Mostphotos.com/Katja Kircher

14:e oktober 2020 kl 13.00-16.15 via Zoom. För anmälan och program se nedan.

Forskningsledare Katja Kircher inleder med en presentation av resultat från ett forskningsprojekt där VTI tagit fram metoder för att objektivt beskriva en cykelbelysnings egenskaper som sedan använts för att genomföra tester av ett antal cykellysen. Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Därefter inleder vi workshopen BELYSA:

Hur väl fungerar stadens gång- och cykelbanor? Fungerar de lika väl i dagsljus och mörker? Vilka skillnader i upplevelsen av miljön finns mellan fotgängare och cyklister? Kan utformningen av miljön förbättra förutsättningarna för resor till fots och med cykel året runt?

Detta är några av de frågor som vi vill diskutera med utgångspunkt från våra forskningsstudier i Malmö, Lund och Linköping om fotgängares och cyklisters upplevelse av gång- och cykelbanor. Forskningen bedrivs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Lunds tekniska högskola, VTI, Lunds kommun och Linköpings kommun med finansiering från Energimyndigheten.

Utförligt program finns nedan. Det är möjligt att välja att delta i enskilda block. Ange i anmälan vilket eller vilka block du önskar medverka vid.

Du behöver anmäla dig senast måndagen 12 oktober för att få tillgång till zoomlänk till presentation och workshop, men evenemanget är kostnadsfritt.

ANMÄL DIG HÄR – Länken till Zoom skickas ut på förmiddagen samma dag som workshopen.

Varmt välkommen!


Cykelcentrums logotyp
Lunds universitets logotyp

Medverkande forskare:

Maria Johansson, projektledare och professor i miljöpsykologi, Lunds tekniska högskola
Johan Rahm, biträdande universitetslektor i miljöpsykologi, Lunds tekniska högskola
Aliaksei Laureshyn, docent vid trafik och väg, Lunds tekniska högskola
Oksana Yastremska-Kravchenko, doktorand vid trafik och väg, Lunds tekniska högskola
Anna Niska, forskningsledare, VTI
Leif Sjögren, forskningsledare, VTI 

Program

Block 1 – Presentation av projektresultat

13.00-13.10 Välkomna
13.10 -13.40 Test av cykelbelysning – metodutveckling och utvärdering. Katja Kircher, VTI

Bensträckare

Block 2 – Workshop

Block 2 A

13.50 – 14.00 Introduktion till workshopen
14.00 – 14.15 Miljöupplevelse och utformning – resultat från en miljöpsykologisk analys
14.15 – 14.30 Diskussion i grupper – Vilka miljöupplevelser spelar roll som cyklist?

14.30 – 14.50 Fika på egen hand

Block 2 B

14.50 – 15.05 Att mäta och bedöma en gång- och cykelbana ur användarperspektiv
15.05 – 15.20 Diskussion i grupper – Vilka parametrar är viktiga?

Bensträckare

Block 2 C

15.25 – 15.40 Fotgängare och cyklisters rörelse i miljön – exempel på videoanalys av beteenden
15.40 – 15.55 Diskussion i grupper – Vilken information behöver vi från videoanalys?
15.55 – 16.15 Reflektion och summering