Christina Karlsson

Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ges nu kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla. På cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats.

Läs mer »Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik

Från soffpotatis till hälsomänniska – Maria ändrade livsstil och köpte racercykel

Enligt branschorganisationen Svensk Cykling visar statistik från Cykelbranschen på en kraftfullt ökad cykelförsäljning till konsument. Många har gjort som Maria Elvåker på VTI och tagit… Läs mer »Från soffpotatis till hälsomänniska – Maria ändrade livsstil och köpte racercykel

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer »Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

(In English below)

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bjuder in till kursen Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (kurskod VTV015F). Kursen ges via Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle.

Kursen vänder sig till doktorander som forskar om kollektivtrafik i en bred bemärkelse. Doktorander från olika lärosäten och fakulteter är välkomna att delta. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Mer information om Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält på svenska. (pdf)

Läs mer »Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält