Electric bike navigation behaviour in pedestrian crowds

This study investigates the influence of pedestrian crowdedness on e-bike navigation behaviour in a controlled field experiment. The findings have applications for the e-bike level-of-service studies and also the design of bike tracks and sidewalks when there is mixed traffic of e-bikes and pedestrians.

Artikel i Travel Behaviour and Society av Khashayar Kazemzadeh et. al.

Fortsätt läsa

Psychological stress of bicycling with traffic: examining heart rate variability of bicyclists in natural urban environments

Understanding how road environments stress bicyclists (and prospective bicyclists) has important implications for road design and network planning. With the rise of wearable bio-sensing technology, the potential for measuring real-time environmental acute stress is emerging. We discuss the validity of HRV and other biometrics for assessing stress and discuss how HRV and other biometrics might help improve our understanding of bicyclists’ perceptions of road environments.

Fortsätt läsa

The role of habit and the built environment in the willingness to commute by bicycle

A study of the willingness of citizens to change from their habitual mode of transport to cycling, in the case of routine trips to work or study during the morning peak in Santiago, Chile. In terms of public policy, the model provides several insights regarding incentives for using bicycles, including the need for structural changes to diminish the latent perception of insecurity held by less experienced cyclists.

Fortsätt läsa

Development of a large-scale transport model with focus on cycling

This study presents a transport model to better model cycling demand. The model improves modelling of cycling in several ways compared to a conventional transport model and treats cycling and public transport as both competing and complementary modes.

Fortsätt läsa

Effekter av att prioritera cyklande i korsningar: Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring, skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar. Är cykelöverfarten rätt typ av åtgärd för att uppnå trafiksäkerhet och en attraktiv infrastruktur? Det undersöks i den här studien.

Fortsätt läsa “Effekter av att prioritera cyklande i korsningar: Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter”

Sommarskola för samhällsplanerare, om att planera cykelstäder

For academics and professionals with a background related to urban planning. All participants must have completed their Bachelor’s degree (minimum) and have experience from working in a related field.

Fortsätt läsa “Sommarskola för samhällsplanerare, om att planera cykelstäder”

Same questions, different answers? A hierarchical comparison of cyclists’ perceptions of comfort: in-traffic vs. online approach

A new article published in our doctoral student network by Khashayar Kazemzadeh et.al.

Fortsätt läsa “Same questions, different answers? A hierarchical comparison of cyclists’ perceptions of comfort: in-traffic vs. online approach”

Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna

Cora van Nieuwenhuizen, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenhantering, tillsammans med Jonas Jansson och Jones Karlström, VTI.

Torsdagen den 20 februari tog VTI och Cykelcentrum emot en stor trafiksäkerhetsdelegation från Nederländerna, ledd av ministern för infrastruktur och vattenhantering. Fokus för besöket var trafiksäkerhet för cykel, elcykel och elsparkcykel.

Fortsätt läsa “Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna”

Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät

Folksam publicerade 2018 en analys av dödsolyckor med cyklister på statlig och kommunal väg. Under de senaste fem åren har drygt 20 cyklister omkommit i trafiken varje år. Av dessa sker i genomsnitt var tredje på statliga vägar. Studien kan användas som underlag för en prioriteringsplan för vilka åtgärder som ska vidtas.

Fortsätt läsa “Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät”

Unik storsatsning på cykelforskning i Tyskland

Cykling blir ett universitetsämne i Tyskland. Den 2 februari i år presenterade ministern för transport och digital infrastruktur, Andreas Scheuer, sju framtida universitet i Berlin med professurer inom cykling. Specifikt handlar det om att förankra cykeltrafik i forskning och undervisning – från infrastrukturplanering till mobilitetshantering till cykelvänlig lagstiftning.

Fortsätt läsa “Unik storsatsning på cykelforskning i Tyskland”