Cykling på Transportforum 2021

Här hittar du några av de cykelrelaterade aktiviteterna under Transportforums två dagar.

13/1

12.30-12.50 Cykelcentrum på VTI – Lunchaktivitet

13.00-14.30 Session 2.1 – Framkomlighet och trafikstyrning
Förbättrad framkomlighet för gående, cyklister och bussar när tidplaner i trafiksignaler styrs av aktuellt trafikflöde

14/1

10.30-12.00: Session 5.2: Trafiksäker övergång till aktivt resande

13.00-14.30: Session 11:1 Metoder att mäta och uppnå ökad cykel

15.00-16.30: Session 11.2: Planering för säker gång och cykling

För mer information se Transportforum 2021.