Ny forskning ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter

Två nya forskningsprojekt på VTI ska fokusera på oskyddade trafikanter. Båda är finansierade av Länsförsäkringars forskningsfond. I det ena ska forskare undersöka hur barn som cyklar och går till skolan kan få en så säker trafikmiljö som möjligt. Det andra projektet handlar om bakomliggande orsaker till cykelolyckor och hur de kan reduceras. Läs mer om projekten här.