Olycksstatistik för elcyklar och elsparkcyklar

VTI har, på uppdrag av Trafikverket, gjort en sammanställning av olyckor med cykel, elcykel och elsparkcykel rapporterade i STRADA. Enligt önskemål har sammanställningen redovisats i nedanstående presentationer. Värt att notera är att den totala mängden av respektive fordon i trafik inte finns med i sammanställningen. Ser man t.ex. på utvecklingen för elcyklister över tid (bild 4 i ”Olyckor med elcyklister”) så stämmer den möjligen ganska väl överens med den ökade försäljningen och användningen av elcyklar.

Fortsätt läsa “Olycksstatistik för elcyklar och elsparkcyklar”

Webinar – Cyclists interacting with self-driving buses – hypotheses and empirical findings in real traffic

Torkel Bjørnskau från Transportøkonomisk institutt, TØI, i Norge presenterar projektet “Autobus” via länk 21 februari 2020, kl 09.00-10.00.

Fortsätt läsa “Webinar – Cyclists interacting with self-driving buses – hypotheses and empirical findings in real traffic”

Cykelcentrums första “egna” doktorand

Bild på Martin Larsson
Martin Larsson, Cykelcentrums doktorand.
Foto: Annika Johansson

Vi hälsar Martin Larsson välkommen till VTI/Cykelcentrum som forskningsassistent. Som doktorand är han även knuten till KTH. Martins doktorandprojekt heter ”Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor” och ingår i programmet Mistra InfraMaint som samlar forskning om utveckling och förvaltning av kommunal infrastruktur.

– Vägar bryts ner och slits av trafiken men vi vet att det inte gäller för cykelbanor utan det kan till exempel vara tjäle, vegetation och tunga driftfordon som påverkar dem negativt. Målet är att ta reda på mer om cykelbanors konstruktion och skador och hitta en modell för att beskriva nedbrytningsfaktorerna. Den modellen ska i sin tur bli grunden för beslutsverktyget och en hjälp för kommunerna i underhållsplaneringen, säger Martin. Vi får säkert anledning att återkomma till Martins projekt framöver.

Från webinar: Winter Cycling – maintenance and mobility management for year-round cycling

Den 15 januari arrangerade Winter Cycling HEAT project ett webinar om vintercykling. Om du missade det så hittar du programmet med länkar till alla presentationer här.

On 15 January the Winter Cycling HEAT project arranged a webinar on winter cycling. In case you missed that, you find the agenda with links to all presentations here.

Fortsätt läsa “Från webinar: Winter Cycling – maintenance and mobility management for year-round cycling”

Understanding the development of bicycling skills in children: A systematic review

Learning to ride a bicycle can be considered a keystone in a child’s life, however, bicycle injuries in young bicyclists remain a significant problem. The current systematic review evaluated cross-sectional and intervention studies regarding the development of the intrinsic factors (motor skills, perceptual-motor skills, attitudes and knowledge) in young bicyclists of five to 18 years old. It was found that bicycling skills develop with both age and experience. Even until the age of twelve, children have not yet automated their bicycling skills and experience difficulties with coordinating more complex motor and perceptual-motor skills such as estimating and anticipating dangerous situations. Given that attitudes such as rule compliance are affected by hormonally induced changes during puberty, more research is needed regarding the development of safe attitudes. Most training programs were effective to improve knowledge, motor skills and perceptual-motor skills in young bicyclists, especially those including an on-road component. Fortsätt läsa

Sänka cyklisters hastighet på cykelbanor?

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur hastighetssänkande åtgärder på cykelvägar kan användas och vilka effekter de kan ha. För att uppnå målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör cyklister erbjudas en hög reshastighet. Situationer där det är motiverat att begränsa cyklisters punkthastighet är vid dålig sikt, i anslutning till vägarbeten, på gångytor eller cykelbanor förbi t.ex. skolor. Fasta hinder, ojämnheter, avsmalningar eller skarpa kurvor för att begränsa cyklisters hastighet bör inte användas eftersom de bidrar till högre olycks- och skaderisk. Via Trafikförordningen är cyklisters hastighet redan reglerad med regler som är generella för alla fordon och vägar.

VTI rapport 1027 Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar

Sammanfattning från Transportforum 2020

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inviger Transportforum 2020
Infrastrukturminister Tomas Eneroth inlednings-talar på Transportforum 2020
Foto: Christina Karlsson/VTI

Årets upplaga samlade många deltagare kring den forskning och utveckling som blir allt mer angelägen, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Temat för inledningssessionen var därför “Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade och knöt an till temat och till vilken roll politiken har i omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Konferensen , som hölls 8 till 9 januari på Konsert och Kongress i Linköping, är den största i sitt slag och arrangerades av VTI för 37:e gången. Ungefär 1 500 deltagare kom till sammanlagt 93 sessioner vilka omfattade 350 olika föredrag. Hållbarhet, omställning och cykling var exempel på frågor som belystes under konferensen. Rekordmånga utställare var på plats och Cykelcentrums “speed-dating” evenemang, blev välbesökt och uppskattat.

Läs mer

Vad gör cykelbanor hala?

En littereratursammanställning av kunskapsläget har gjorts för att förstå orsaker till halka på cykelbanor. Inverkan av textur på friktion och halkrisk samt omgivnings inverkan beskrivs. Ett huvudsyfte med rapporten är att utifrån kunskapsläget identifiera kunskapsbehovet om olika beläggningstypers friktion och halkbenägenhet under olika förhållanden i cykelhastigheter upp till 40 km/h. Denna rapport fokuserar på vägytans egenskaper och meteorologiska faktorer (främst temperatur och fukt) och inte på cykeln eller dess komponenters egenskaper.

Fortsätt läsa “Vad gör cykelbanor hala?”

Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum

Logga Transportforum

8-9 januari är det dags för Transportforum 2020, Nordens största konferens för transportsektorn, med 93 sessioner och över 350 presentationer, workshops och möjlighet till nätverkande. Infrastrukturministern inledningstalar. Temat för årets inledande session är ”Ändrade beteenden – en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”.

Fortsätt läsa “Transporteffektivitet och klimat inleder årets upplaga av Transportforum”

Vintercyklingens dag 14 februari

Logga Vintercyklingens Dag

Sedan flera år uppmärksammas Winter Bike to Work Day i många länder på norra halvklotet under den andra fredagen i februari. Nu jobbar Svensk Cykling, där Svenska Cykelstäder är medlem, för att under 2020 uppmärksamma denna dag i Sverige under namnet Vintercyklingens dag.

Fortsätt läsa “Vintercyklingens dag 14 februari”