Inventering av tekniska resurser

Körsimulator IV i Göteborg. Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB

Ny publikation – VTI notat 19-2019 Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av resurser i Sverige – direkt från pressarna.

Syftet med översikten är att redovisa vilka tekniska resurser som kan användas i cykelforskning och genom det visa på möjligheter till och begränsningar för att bedriva forskning, för ökad och säker cykling. Genom ökad kännedom om dessa resurser vill vi inspirera till projektidéer samt bidra till att kontakter knyts för framtida samarbeten inom svensk cykelforskning. Fortsätt läsa

Cykelcentrum på Transportforum

På Transportforum 8 januari 2020, kl 17.15, arrangerar vi vad vi kallar Träffpunkt Cykelcentrum. Det är en rad spännande projekt som presenteras väldigt kort i formatet “speed-dating”. Du går till valfritt bord och lyssnar på presentationen, ställer frågor och cirkulerar därefter till nästa intressanta bord. Varje presentation är bara ett par minuter och därefter frågor i ett par minuter. Därefter upprepas samma sak vid varje bord, men med nya deltagare. Vi tycker att vi har fått ihop en väldigt spännande “laguppställning”. Välkommen att besöka oss!

Fortsätt läsa “Cykelcentrum på Transportforum”

Analys av cyklisters upplevda komfortnivå

Towards safer bicyclist responses to the presence of a truck near an urban loading zone: Analysis of bicyclist perceived level of comfort

Artikel i “Journal of Safety Research”
Volume 71, December 2019, Pages 181-190. Fortsätt läsa