Transportforum – program

Nu finns programmet för Transportforum ute. Missa inte alla cykelrelaterade sessioner och föredrag. Fortsätt läsa

Inequalities in access to bike-and-ride opportunities: Findings for the city of Malmö

Artikel i “Transportation Research”. Fortsätt läsa

Vintersäkra cykeln

Foto: Ian Iankovskii /Mostphotos.com

Se en film från Cykelvänligast i Stockholm om hur du vintersäkrar din cykel.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i denna bok, författad av miljöskribenten Fredrik Holm.

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2019 inlämnad

Cykelcentrum, VTI, ska årligen återrapportera uppdraget (aktuell organisation, genomförda aktiviteter, samarbeten och resultat) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober. Årsredovisningen för 2019 är nu inlämnad.

Fortsätt läsa

Försökspersoner sökes

Hur ska gång/cykelvägar utformas?

För att staden ska vara tillgänglig för alla trafikanter behöver gång/cykelvägar utformas på ett sätt som gör det lätt för fotgängare och cyklister att ta sig fram året runt.

Forskargrupperna i Miljöpsykologi och Trafikteknik vid Lunds tekniska högskola samarbetar med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att en gång/cykelväg fungerar tillfredsställande.

Vi söker personer mellan 18 – 35 år som under november månad vill delta i ett forskningsprojekt på Ödegårdsgatan i Linköping.

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev från Cykelcentrum

Nu finns ett nytt nyhetsbrev med intressant information från Cykelcentrum. Du registrerar dig för prenumeration i högerkolumnen här bredvid. Där kan du också hitta och läsa tidigare nyhetsbrev.