Cykelturism – en litteratursammanställning och omvärldsanalys

Jorden runt-cyklist Katja Kircher. Foto: Katja Kircher

Nu publicerar vi en litteratursammanställning och omvärldsanalys om cykelturism.

Studien inleds med en första del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, följt av certifiering av cykelleder. Den andra delen avser olika forskningsområden:

  • infrastruktur, transporter, säkerhet och mätning
  • cykelturismens ekonomi och företagande
  • resenärens efterfrågan, attityder och beteende
  • cykelturism för hälsa och välmående
  • cykelturism för träning och sport
  • cykelturism och hållbarhet

Fortsätt läsa “Cykelturism – en litteratursammanställning och omvärldsanalys”

Större uppmärksamhetskrav på cyklist än bilist

Vilka krav på uppmärksamhet ställer den omgivande miljön på olika trafikantgrupper? Hur hämtar man in information i bilen, på cykeln och i lastbilen? Och hur lätt är det för de olika trafikantgrupperna att förstå varandra?

Fortsätt läsa

Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator

Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur och olika typer av fordon påverkar cyklisters beteende i korsningar.

Fortsätt läsa

Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Representanter från Vätternrundan, Cykelcentrum, Trafikutskottet och Vätternrundans samarbetspartners står uppställda framför sponsortavlan.
Några representanter från team Vätternrundan, Trafikutskottet, Cykelcentrum och samarbets-partners. Foto: Christina Karlsson

Fredag 14 juni kl 19.30 gick startskottet för årets Vätternrunda. Cirka 20 000 startande samlades i Motala för att köra de 30 milen runt Vättern. Tidigare under eftermiddagen samlades Vätternrundans arrangörer, några representanter från riksdagens Trafikutskott, samarbetsorganisationer och Cykelcentrum/VTI för att utbyta information om våra respektive verksamheter. Vi fick dessutom information om det jättearrangemang som cykelveckan är – med stora Vätternrundan som storslagen avslutning – och fick möjlighet att diskutera cykling och olika frågeställningar kopplat till det. Fortsätt läsa “Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan”

Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är dels att utvärdera effekten av de förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Region Skåne planerar att införa på cykelstråk under projektets gång, dels att ta fram en metod som regioner och kommuner själva kan använda för att mäta, analysera och utvärdera cykling på cykelstråk. Fortsätt läsa “Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling”