Grus orsaken till var femte cykelolycka

Se inslaget från SVT Nyheter Öst 2019-03-11.