Grus orsaken till var femte cykelolycka

Se inslaget från SVT Nyheter Öst 2019-03-11.

Gratis workshop om cykeltrafikmodellering 26 april i Stockholm

VTI och Linköpings universitet genomför en förstudie med syftet att identifiera behov av modellstöd vid analys av cykeltrafik. Målsättningen är att tillsammans identifiera behov och framtida forsknings­områden för ökad och säker cykling. Ta chansen att diskutera och berätta om era behov! Fortsätt läsa ”Gratis workshop om cykeltrafikmodellering 26 april i Stockholm”

Cykelcentrum VTI på Cykelmässan

Fredag 15 mars drar vi till Göteborg och Svenska Cykelmässan 2019! Vi kommer att delta i flera programpunkter under de tre dagarna och vi har en monter intill Stora scenen dit alla är välkomna för en pratstund.

Följande programpunkter deltar Cykelcentrum/VTI i. Alla är på Stora scenen: Fortsätt läsa ”Cykelcentrum VTI på Cykelmässan”